WERKWIJZE

Van “Sprint 0” tot acceptatie en autonomie

Wat wij zo leuk vinden aan het werken met Mendix?

We hebben met onderstaande aanpak bewezen aanpak nog nooit een klant hoeven teleurstellen. Door het werken met Mendix kunnen we echt snel resultaten laten zien, reduceer je heel veel ruis door communicatie tussen ontwikkelaars en eindgebruikers waardoor je sneller tot het gewenste resultaat komt. Vaak ook omdat het doel wel helder is, maar de precieze uitwerking nog niet. We merken dat dit voor een enorme positieve vibe zorgt en een team dat met veel drive en verantwoordelijkheid de projecten en vraagstukken samen opleveren. Daarnaast mag het (samen)werken toch ook gewoon leuk zijn?

testing

“Sprint 0”

Onze manier van werken

We onderzoeken samen met jou, in wat wij “Sprint 0” noemen, je bedrijfsvraagstuk. We werken dit uit in een voorstel voor een Mendix applicatie, een globale architectuur, een samenwerkingsorganisatie (Agile) en een voorstel voor de eerste paar sprints en releases. Na deze Sprint 0 weet je volledig waar je aan toe bent qua externe en intern inspanningen, inclusief een bijbehorend kostenplaatje, als je met ons in zee gaat.

“Sprint 0”

Onze manier van werken

We onderzoeken samen met jou, in wat wij “Sprint 0” noemen, je bedrijfsvraagstuk. We werken dit uit in een voorstel voor een Mendix applicatie, een globale architectuur, een samenwerkingsorganisatie (Agile) en een voorstel voor de eerste paar sprints en releases. Na deze Sprint 0 weet je volledig waar je aan toe bent qua externe en intern inspanningen, inclusief een bijbehorend kostenplaatje, als je met ons in zee gaat.

Rollen

In de samenwerkingsorganisatie komen deze rollen voor (parttime of fulltime afhankelijk van noodzaak). Een aantal daarvan, met kennis van het onderwerp en de business komt vanuit jullie bedrijf, de rest bestaat uit MxBlue collega’s! Welke rollen er bij een specifiek project van toepassing zijn bepalen we in Sprint 0.

po 1

Product Owner

De inhoudelijke business vertegenwoordiging, wie heeft uiteindelijk baat bij de oplossing en moet er mee werken.
sme

Subject Matter Expert

Dit is iemand uit jouw organisatie met diepgaande functionele kennis van het proces of bedrijfsvraagstuk welke geraadpleegd kan worden. Agile applicatieontwikkeling gaat snel, de kracht van de korte iteraties zit hem in nauwe samenwerking met de ‘eindgebruikers’, of vertegenwoordigers daarvan.
scm

Scrum Master

Vaak kan dit ook een rol zijn die gecombineerd wordt met een andere rol uit het team. De toegevoegde waarde van een goede scrummaster mag echter zeker niet onderschat worden.
me

Mendix Engineer

De developer(s) die de app gaat bouwen. Onze ‘makers’.
qte

QA/Test Engineer

Een belangrijk onderdeel in applicatie ontwikkeling is kwaliteit. Zorgen voor hoge kwaliteit richting eindgebruikers en laat de slager niet zijn eigen vlees keuren.
uxd

UX Designer

Op basis van de gebruikersbeleving bepalen hoe het resultaat het beste bereikt kan worden door toepassen van design patronen en styling. Dit wordt in een vroegtijdig stadium al vertaald naar een prototype waardoor je al gauw kunt leren, en sturen in, hoe de applicatie werkelijk er uit komt te zien.
pm

(Agile) Project Manager

Ook al ontwikkel je een applicatie binnen een agile/Scrum framework, een project kan zich veelal kenmerken door onder andere strakke tijdslijnen, uitfasering van legacy systemen, afhankelijkheden met andere teams of projecten, budgetten, risico’s en stakeholder management. Om in complexe organisaties het team toch zo autonoom en succesvol mogelijk te laten werken, is het belangrijk te bepalen wie deze zaken goed organiseert.

En dan?

Vervolgens gaan onze Engineers met je business input aan de slag. Door het werken met Mendix kunnen we het Agile gedachtengoed makkelijk toepassen. Zitten we ‘s ochtends nog met je collega de ideeën en requirements door te spreken, aan het eind van de dag kunnen we vaak al laten zien hoe iets uitpakt in de applicatie. In vaste sprints van twee weken leveren we steeds werkende, toetsbare software op. Zo blijf je altijd aan het roer over wat er ontwikkeld wordt en in welke volgorde. Tot de applicatie volledig klaar en opgeleverd is.

Afhankelijk van de wensen rondom het onderhouden en door ontwikkelen van de applicatie, rolt het team door in een DevOps modus, of wordt het tijdelijke team ontbonden en wordt de applicatie in de beheer organisatie opgenomen. Hierbij valt te denken aan alle vormen zoals meer traditioneel beheer, DevOps teams, of 2e lijn support vanuit een intern of extern Center of Excellence.

Een onderscheidend kenmerk van Mendix applicaties is ook dat het zich goed leent om meer dagelijkse business, of functionele, ondersteuning gemakkelijker bij teams zelf kunt neer leggen. Hierdoor stimuleer je team autonomie en zorg je dat de mensen met kennis van de processen hier ook zoveel mogelijk zelf in kunnen sturen. Voor de complexere vraagstukken kun je dan altijd terugvallen op de Mendix specialisten.

tommy
ck
TETRA PACK
enexis
ncab
NS
tvm

Benieuwd naar de mogelijkheden, of weet je al precies wat je wil?